About

Vytváříme netradiční prostor pro předávání vědomostí a zkušeností v podnikání a realizujeme projekty na podporu vzdělávání, inovací a start-upů.