About

Your Informatica Data Integration partner from the Baltic region

SIA Multiserve was established in Latvia in 2008 to provide data warehousing, systems integration, data migration, and data profiling and cleansing services. We recommend Informatica® Powercenter 8 as the market-leading ETL tool to achieve your data integration requirements. Multiserve is an Informatica partner and Informatica distributor. Based in central Riga, we offer services to clients in other Baltic countries, including Estonia and Lithuania, and worldwide.

SIA Multiserve tika nodibināts Latvijā, 2008.gadā lai nodrošinātu datu noliktavu, sistēmu integrēšanu, datu migrāciju un datu profilu un tīrīšanas pakalpojumus. Mēs iesakām Informatica® Powercenter 8 kā tirgus vadošo ETL līdzekli, lai sasniegtu Jūsu datu integrēšanas prasības.