About

Pure Jiu-Jitsu is Tyler's premier Brazilian Jiu-Jitsu Academy.  We offer, both adults and kids Jiu-Jitsu classes, as well as private instruction.  Learn the techniques of Brazilian Jiu-Jitsu at Pure.  Start training higher plane Jiu-Jitsu today!