About

Om deze functie te vervullen moet u ingeschreven zijn in het register van het Gerecht van eerste aanleg en een bekwaamheidsproef afleggen bij de Kamer van Koophandel van uw woonplaats.
Bij dit alles is het noodzakelijk om een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart en fiscale code, uw Curriculum Vitae, het certificaat van de hangende aanklachten (werken bij de rechtbank en andere overheidsinstellingen mag u geen misdaden hebben begaan of veroordelingen hebben ontvangen) en de facturen van de laatste vijf jaar (drie voor moedertaalvertalers) die de continuïteit van uw activiteit op het gebied van tolken en vertalingen bewijzen, bij te voegen.
Met de globalisering wordt het belang ervan steeds groter, aangezien de migratie van het ene land naar het andere exponentieel is toegenomen, gevolgd door gemengde huwelijken, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit verschillende landen en de noodzaak om samen te werken met wetshandhavingsinstanties bij het afluisteren van telefoongesprekken.
Wat de kosten van de dienst betreft, moet u rekening houden met het type document dat moet worden vertaald, het land van bestemming, de taalcombinatie en of u de Apostille al dan niet nodig hebt.
Dat laatste is niet altijd nodig, dus voordat u er om vraagt moet u goed geïnformeerd zijn, want dat zou tijd en geld besparen.
Als u bijvoorbeeld een opleiding moet volgen of uw diploma moet voorleggen in een staat die tot de Europese Unie behoort, hebt u alleen een gewaarmerkte vertaling nodig van de documenten die vergezeld gaat van een verklaring van overeenstemming, die door de vertaler zal worden opgesteld.
De betaling kan contant of per bankoverschrijving gebeuren en omvat een vergoeding voor de vertaler en de nodige stempels. Vergeet niet dat je elke vier pagina's een nodig hebt en niet meer.
Wat zijn de regels voor het uitvoeren van een beëdigde vertaling?
De gezworene (van Deens naar Italiaans bijvoorbeeld, zoals die geproduceerd worden door Pierangelosassi.com) het is een handeling die wordt gesteld in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, het moet een precieze procedure volgen. De vertaling in Italië moet worden beëdigd bij het kantoor van Asseverazioni Perizie e Traduzioni van het Hof van Belangstelling of bij een notaris.
De vertaling moet samenvallen met het originele document en mag geen omissies bevatten, tenzij deze worden gespecificeerd met de woorden Omissis. De brontekst en de vertaling ervan moeten in één enkel bestand worden gebonden en mogen niet meer worden uitgesplitst; de datum van het schrijven en de handtekening van de vertaler moeten op de laatste pagina van zowel het document als het eedformulier staan, en alle pagina's moeten door de vertaler worden ondertekend en afgestempeld.
Elke vier pagina's van de wet moeten worden afgestempeld met een stempel van € 16, in bepaalde specifieke gevallen die door de wet worden aangegeven is er een vrijstelling.
Om een document uit een vreemde taal in een andere taal te kunnen vertalen, is het belangrijk te weten dat er geen intertalige vertalingen zijn en daarom is het essentieel dat de overgang van de ene naar de andere taal na de vertaling in het Italiaans plaatsvindt; daarom moet een document in het Duits voordat het in het Engels wordt vertaald, in het Italiaans worden weergegeven.
In een aantal specifieke gevallen, zoals dat van een persoon die het Italiaanse staatsburgerschap aanvraagt, is het verplicht dat de vertaler door een derde partij wordt aangesteld, d.w.z. dat hij niet kan samenvallen met de persoon die in de handeling wordt genoemd om te worden vertaald, aangezien er een belangenconflict zou kunnen ontstaan.
In de staten die partij zijn bij het Verdrag van 's-Gravenhage van 5 oktober 1961 wordt de Apostille (de Apostille van 's-Gravenhage is een stempel dat de geldigheid van de op een authentieke akte aangebrachte handtekening bevestigt en de kwaliteit van de akte van de ondertekenaar bevestigt) gebruikt door het Openbaar Ministerie bij het Hof, behalve in de specifieke vrijgestelde staten. Desalniettemin moet de vertaling in al haar onderdelen compleet zijn.