About

Stomatološka ordinacija Magic Dent je osnovana sa ciljem da unapredi i poboljša zdravlje usta i zuba. Lep i zdrav osmeh su preduslov uspešnog i zadovoljnog čoveka. Iz ovih razloga akcenat u našem radu stavljamo na estetsku stomatologiju i implantologiju. Tim stomatologa koji radi u Stomatološkoj ordinaciji Magic Dent kroz konstantnu edukaciju i usavršavanje prati savremene trendove u stomatologiji i unapređuje kvalitet usluga.