About

Oferujemy consultacje i asyste w ponizszych uslugach:
- Profesjonalne CV/Resume
- Rozwody/Separacje
- Rejestracja Businesu
- Usługi imigracyjne
   Green Card
   Zielona Karaty - Interview
   Biale paszporty
   VISA
   Change of status
   Pozwolenie na Prace w USA
   Testy na Obywatelstwo
   Social Security
   Tymczasowy numer podatkowy
   Zaproszenia
- Pozwolenia i Certyfikaty - Permits and Certification
- Bilety Lotnicze
- Przejazdy i asystowanie w  Sądzie/Konsulatcie Generalnym na Manhattanie
- Prawo Jazdy
- Pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy, pracy z zamieszkaniem.

_____________________________________________________

Consultation in document preparation, such as:
- Uncontested Divorce
- Separations
- Business registration
- Professional Resume
- Immigration Affairs
- Permits and certification
- Other Services:
Court/Consulate General - pick up &drop off/assistance
DL test
Car registration
Naturalization test
Green card through marriage interview
Help in finding new apartments, work, live-in work