About

Forsikringer er for mange et nødvendigt onde, som bliver formuleret på kancellisprog. Ikke alle mennesker kan finde hoved og hale i betingelserne for deres forsikringer, og det er et problem, for det er virkelig noget, der skal være styr på.
Forsikringsbetingelser kort fortalt
Når man tegner en forsikring hos et forsikringsselskab, medfølger der ud over en police også nogle forsikringsbetingelser. Betingelserne dikterer i detaljen, hvad, hvor og hvornår forsikringen dækker. Det afhænger af den specifikke forsikringstype, hvad der indgår i betingelserne, men typisk kan man læse om dækningsomfang, hvilke forhold der er dækket, om erstatningsberegning og selvrisiko.