About

Verstand is een tandheelkundige groep praktijken met de zicht op gespecialiseerd tandheelkundige zorg en sociale gemeenschappelijke betrokkenheid. Wij geloven in kosteneffectieve zorg op maat, waardoor wij elke persoon kunnen voorzien van de nodige zorg. Tevens werken wij ook samen met de gemeenschap om een effectief doel te bereiken , daarom is onze motto ook : Voorkomen is beter dan repareren

Verstand is a group of dental practices focused on customed specialized dental healthcare with socio-enviromental involvement. We believe in customized cost effective healthcare, treating each and every person with their own individualized health needs. We also focus on community involvement to achive our goals. Our motto is: Prevention is better than cure.